AM 2 seminārs par koksnes koksnes konservantiem un koksnes impregnēšanu.

16. augusts 2018

AM 2 rīkoja bezmaksas semināru impregnēšanas iekārtu operatoriem un impregnēšanas iecirkņu vadītājiem.

Pasākumā, kurš notika Rīgā 2018.gada 31.jūlijā, tika apskatīti ar koksnes aizsardzību saistīti jautājumi, kā arī tika sniegti padomi, kā uzlabot impregnēšanas kvalitāti.

Seminārā piedalījās vairāk nekā 40 dalībnieki, kas liecina, ka interese par šo pasākumu bija liela.