Tried. Tested. Trusted.

Privātuma politika

Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, jūs piekrītat praksei, kas aprakstīta šajā konfidencialitātes politikā.

Pārskats

AM2 SIA un tās filiāles (kopā un individuāli – SIA “AM2”) ir nobažījušās par saviem lietotājiem un viņu privātās informācijas aizsardzību. Attiecīgi AM2 SIA ir izveidojusi šo Privātuma politiku (“Politika”), kas attiecas uz AM2 SIA piedāvātajiem pakalpojumiem, ieskaitot šo vietni (“Pakalpojumi”).

AM2 SIA stingri mudina katru savas tīmekļa vietnes lietotāju veltīt laiku un iepazīties ar šo Politiku, jo, izmantojot šo vietni, jūs piekrītat šeit norādītās informācijas vākšanai un izmantošanai.

Politika ir izstrādāta, lai sniegtu jums informāciju par to, kā mēs ievērojam datu aizsardzības noteikumus: kādu informāciju mēs apkopojam, kamēr pārlūkojat mūsu vietni, un kā šī informācija tiek izmantota. Gadījumā, ja SIA AM2 vēlas izmantot lietotāja Personisko informāciju (kā definēts zemāk) tādā veidā, kas pārsniedz šajā Politikā noteikto, AM2 SIA sniegs jums paziņojumu un iespēju “atteikties” no šādiem mērķiem. Mūsu tīmekļa vietnē var būt saites uz tīmekļa lapām, kas pieder trešajām personām. Šī Konfidencialitātes politika neattiecas uz šādām tīmekļa vietnēm, un AM2 SIA skaidri atsakās no jebkādas atbildības par tām.

Personiskā informācija

“Personiskā informācija” ir informācija, kas var tieši vai netieši izraisīt dzīvas personas identifikāciju, piemēram, personas vārds, adrese, e-pasts, tālruņa numurs, licences numurs, medicīniskās identifikācijas numurs, fotogrāfija vai cits identificējošs raksturlielums. Identifikāciju var veikt, atsaucoties uz vienu vai vairākiem faktoriem, kas raksturīgi indivīda fiziskajai, fizioloģiskajai, garīgajai, ekonomiskajai, kultūras vai sociālajai identitātei. Personiskā informācija neietver informāciju, kas ir kodēta, anonimizēta vai citādi noņemta no tās identifikatoriem, vai informāciju, kas ir publiski pieejama, ja vien tā nav apvienota ar citu nepublisku personisko informāciju.

Personiskās informācijas vākšana un apstrāde

Kad lietotājs izveido AM2 SIA kontu vai kad jūs pasūtāt produktus vai piekļūstat pakalpojumiem, lietotājam būs jāsniedz noteikta personiskā informācija (tostarp, bet ne tikai, jūsu vārds, uzvārds, e-pasta adrese, konta nosaukums, konta parole vai cita maksājuma informācija). AM2 SIA var pieņemt šo informāciju un integrēt to ar citu lietotāja iesniegto informāciju, citu AM2 SIA rīcībā esošo informāciju vai citu informāciju no trešajām personām, lai nodrošinātu visbagātāko lietotāja pieredzi Pakalpojumu izmantošanas laikā. Lai gan AM2 SIA veic atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu Personiskās informācijas apstrādes precizitāti, AM2 SIA pilnībā paļaujas uz saviem lietotājiem, lai uzturētu pareizu Personisko informāciju un pēc vajadzības atjauninātu šo informāciju.

Turklāt, kad lietotājs piekļūst AM2 SIA interneta vietnei, serveri automātiski reģistrē lietotāja pārlūkprogrammas sniegto informāciju. Parasti lietotājs automātiski sniedz šo informāciju ikreiz, kad lietotājs piekļūst kādai vietnei. Šī informācija, kas ierakstīta servera žurnālā, var ietvert lietotāja konkrēto informāciju (tostarp, bet ne tikai, IP adresi, pārlūkprogrammas programmatūru, valodu, piekļuves datumu/laiku un citu informāciju un/vai sīkfailus, kas unikāli identificēs lietotāja datoru un interneta pārlūkprogrammu, kuru lietotājs izmanto). Cenšoties aizsargāt savus lietotājus no neautorizētām konta darbībām, piemēram, krāpšanas vai “pikšķerēšanas”, kā arī lai uzlabotu AM2 pakalpojumus un lietotāja pieredzi, AM2 SIA var arī apkopot informāciju par to, kā lietotājs izmanto Pakalpojumus. Additionally, whenever you send an email to AM2 SIA, AM2 SIA will retain that email so that AM2 SIA can investigate and respond to your concerns.

Personiskās informācijas izmantošana

Personisko informāciju, kas savākta, izmantojot šo tīmekļa vietni, AM2 SIA izmanto tikai saskaņā ar šo Politiku un lai izpildītu jūsu produktu un pakalpojumu pieprasījumus, sazinātos ar jums, veiktu izpēti un sniegtu pakalpojumus lietotājiem, tostarp, bet ne tikai, nodrošinātu uzlabotus Pakalpojumus un demonstrētu Pakalpojumu funkcionalitāti. AM2 SIA var arī izmantot iesniegto personisko informāciju, lai nosūtītu jums informāciju par produktiem un akcijām.

AM2 SIA ir nobažījusies par lietotāja Personisko informāciju. Tāpēc AM2 SIA kopīgos lietotāja personisko informāciju tikai ierobežotos scenārijos. Šie scenāriji ietver tā kopīgošanu: (i) saskaņā ar šo Konfidencialitātes politiku; (ii) ar lietotāja piekrišanu; (iii) ar AM2 SIA trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem; (iv) ja to prasa likums vai sabiedriskā kārtība; vai (v) ja tā vēlas panākt savu noteikumu izpildi.

AM2 SIA laiku pa laikam var kopīgot ar trešajām pusēm informāciju, kas satur nepersonisku informāciju.

AM2 SIA veic visus saprātīgos pasākumus, lai aizsargātu jūsu Personisko informāciju. Lai nodrošinātu personiskās informācijas drošību un konfidencialitāti, ko AM2 SIA apkopo tiešsaistē, mēs izmantojam datu tīklus, kas aizsargāti ar nozares standarta ugunsmūri un parolēm. Apstrādājot jūsu Personas datus, AM2 SIA veic pasākumus, kas ir saprātīgi izstrādāti, lai aizsargātu šo informāciju no nozaudēšanas, ļaunprātīgas izmantošanas, neatļautas piekļuves, izpaušanas, pārveidošanas vai iznīcināšanas.

AM2 SIA nepārdod, neizīrē un netirgo nekādu jūsu personisko informāciju trešajām personām bez jūsu piekrišanas. Personiskā informācija netiek nodota trešajām personām, ja vien šajā Konfidencialitātes politikā nav noteikts citādi. AM2 SIA var glabāt informāciju pie trešās puses šifrētā veidā drošos serveros.

Lai nosūtītu jums e-pastus ar nosacījumu, ka esat abonējis AM2 SIA jaunumus tīmekļa vietnē, SIA AM2 var norādīt jūsu vārdu un e-pasta adresi AM2 SIA norādītajām aģentūrām. Šīs aģentūras nav pilnvarotas glabāt un/vai izmantot jūsu personisko informāciju citiem mērķiem, izņemot e-pastu sūtīšanai. AM2 SIA nodrošina katram lietotājam ne tikai piekļuvi lietotāja personiskajai informācijai, bet arī līdzekļus šīs informācijas atjaunināšanai un/vai dzēšanai. Gadījumā, ja SIA AM2 nespēj vai nevar nodrošināt lietotājam iespēju atjaunināt un/vai dzēst lietotāja personisko informāciju, AM2 SIA par to paziņos lietotājam pa e-pastu.

Personiskā informācija un bērni

Bez vecāku vai aizbildņa piekrišanas bērni nedrīkst iesniegt personisko informāciju mūsu tīmekļa vietnē. AM2 SIA apzināti neapkopos un neizmantos personisko informāciju no bērniem.

Tiesības iegūt un labot personisko informāciju

Mūsu lietotājiem ir tiesības iegūt informāciju par visu jūsu saglabāto Personisko informāciju, saņemt, pārskatīt un, ja nepieciešams, labot vai dzēst, nosūtot e-pastu uz AM2.

Sīkfailus

Kad lietotājs piekļūst Pakalpojumiem, AM2 SIA vai trešā puse uz lietotāja datoru nosūtīs vismaz vienu sīkfailu (nelielu datu failu). Šis sīkfails ļauj AM2 SIA vai trešajai pusei unikālā veidā identificēt lietotāja datoru un interneta pārlūkošanas programmatūru. Šīs sīkdatnes ļauj AM2 SIA un trešajām pusēm, kuras tas izmanto, lai lietotājam nodrošinātu personalizētāku pieredzi. Parasti lielākajai daļai interneta pārlūkprogrammu noklusējums ir pieņemt sīkfailus. Tomēr lietotājs var izvēlēties mainīt šos iestatījumus, lai paziņotu lietotājam, kad tiek nosūtīts sīkfails, vai arī atteikties no visu sīkdatņu pārsūtīšanas/saņemšanas.o pieņemt sīkdatnes. Tomēr jāatzīmē, ka, ja lietotājs atsakās no visu sīkdatņu pārsūtīšanas/saņemšanas, lietotāja pieredze, izmantojot Pakalpojumus, var tikt būtiski ietekmēta negatīvā veidā un, iespējams, pilnībā aizliegt Pakalpojumu izmantošanu. Īsāk sakot, ja lietotājs aizliedz savas Personiskās informācijas pārsūtīšanu, AM2 SIA var nespēt sniegt savus Pakalpojumus šim lietotājam. Turklāt, ja lietotājs vēlas iegūt vairāk informācijas par šo praksi un uzzināt lietotāja izvēli par to, vai šo informāciju neizmanto trešās personas, lūdzu, sazinieties ar mums.

Dalība S.-ES un ASV un Šveices “drošības zonas” satvarā

SIA “AM2” ievēro ASV un ES “drošības zonas” regulējumu un ASV un Šveices “drošības zonas” regulējumu attiecībā uz noteiktu personu identificējošu informāciju, ko tā saņem no lietotājiem Eiropas Savienībā, Eiropas Ekonomikas zonā un Šveicē. AM2 SIA ir apliecinājis, ka tas ievēro ASV-ES un ASV un ASV un Šveices “drošības zonas” principus attiecībā uz paziņošanu, izvēli, integritāti, nodošanu, piekļuvi un labošanu, drošību un izpildi

Google Analytics – paziņojums

Šī vietne izmanto Google Analytics, tīmekļa analīzes pakalpojumu, ko nodrošina Google, Inc. Google Analytics izmanto “sīkfailus”, kas ir teksta faili, kas ievietoti jūsu datorā, lai palīdzētu vietnei analizēt, kā lietotāji izmanto vietni. Sīkfaila ģenerētā informācija par to, kā jūs izmantojat tīmekļa vietni (tostarp jūsu IP adrese), tiks pārsūtīta uz Google un saglabāta Google serveros Amerikas Savienotajās Valstīs. Google izmantos šo informāciju, lai novērtētu, kā jūs izmantojat vietni, apkopotu pārskatus par tīmekļa vietnes darbību vietņu operatoriem un sniegtu citus pakalpojumus, kas saistīti ar tīmekļa vietnes darbību un interneta lietošanu. Google var arī nodot šo informāciju trešajām personām, ja to pieprasa likums vai ja šādas trešās personas apstrādā informāciju Google vārdā. Google nesaistīs jūsu IP adresi ar citiem Google rīcībā esošajiem datiem. Jūs varat atteikties no sīkdatņu izmantošanas, izvēloties atbilstošos iestatījumus savā pārlūkprogrammā, tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka, to darot, jūs, iespējams, nevarēsit izmantot visu šīs tīmekļa vietnes funkcionalitāti. Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat, ka Google apstrādā datus par jums iepriekš izklāstītajā veidā un nolūkos. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, apmeklējiet Google konfidencialitātes lapu: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Izmaiņas politikā

AM2 SIA patur tiesības jebkurā laikā mainīt savu Privātuma politiku. AM2 SIA mudina visus lietotājus atzīmēt šo lapu ar grāmatzīmi un laiku pa laikam pārbaudīt, vai tajā nav atjauninājumu. Šīs Politikas pašreizējā versija vienmēr ir atrodama dokumenta beigās. AM2 SIA centīsies saglabāt visas iepriekšējās šīs Politikas versijas.

Atbilstības

AM2 SIA veiks izlases veida pašrevīzijas, lai pārskatītu savu atbilstību Privātuma politikai. Ja jums ir kādi jautājumi par šo Politiku un AM2 SIA lietotāja personiskās informācijas izmantošanu un/vai apstrādi, sazinieties ar AM2 SIA.

Saņemot pieprasījumu vai sūdzību, AM2 SIA sazināsies ar lietotāju saistībā ar pieprasījumu vai sūdzību un veiks atbilstošus pasākumus, lai kliedētu lietotāja bažas.

Kontaktpersonu

Ja jums ir kādi papildu jautājumi vai bažas par šo konfidencialitātes politiku, lūdzu, sazinieties ar mums jebkurā laikā.

Pēdējoreiz atjaunināts: 2022. gada jūlijs