Jaunākās ziņas

Jaunākās ziņas:30. janvāris 2020

AM 2 pievienojam kuplajām LTRK biedru lokam

Gada sākumā kļuvām par Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedru.

Jaunākās ziņas:16. decembris 2019

Svinot 20 gadu sadarbību.

Jaunākās ziņas:2. decembris 2019

AM 2 – zelta sadarbības partneris