Tried. Tested. Trusted.

AM2 iegūst
ZELTS!

Lai veicinātu labāku sadarbību starp valsti un atbildīgajiem nodokļu maksātājiem, VID šā gada sākumā uzsāka paplašinātu Valsts un uzņēmumu “Padziļinātās sadarbības programmu”.

Dalībnieki var gūt labumu no vairākām VID privilēģijām, un ir plānots paplašināt programmu, iekļaujot tajā arī citu valsts institūciju pabalstus.

Kopš 2019. gada 1. janvāra Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieki ir iedalīti trīs līmeņos atkarībā no to darbības līmeņa: zelts, sudrabs un bronza. Katra līmeņa dalībniekiem ir tiesības uz preferenciāliem pakalpojumiem, pamatojoties uz noteiktiem kritērijiem.

Uzņēmumi tiks izvērtēti reizi ceturksnī, un 1. janvārī katru gadu tiks iekļauti jauni uzņēmumi. Uzņēmumam ir jābūt bronzas līmenī vienu gadu, pirms tas tiek paaugstināts, un divus gadus sudraba līmenī. Programmas dalībnieki, vērtēšanas kritēriji, ieguvumi un cita informācija atrodama VID mājaslapā: “Padziļinātās sadarbības programma“.

Mēs ar prieku paziņojam, ka AM2 ir atzīts par zelta līmeņa uzņēmumu.